"Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі Еңбек аулының негізгі орта мектебі" КММ
КГУ "Основная средняя школа села Енбек отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области"

СоцСети

    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Отчеты о реализации бюджетных средств

/public/files/2023/7/16/160723_121859_enbek-byudghet.xlsx

Основные показатели финансовой деятельности организации образования
по состоянию на "1" апреля 2023 года
         
КГУ "ОСШ села Енбек"
(наименование организации образования)
         
Периодичность: ежеквартально        
         
Среднее образование  ед. изм. 2023
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 50 50 50
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге      
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 80341,74084 17710,42571 17710,42571
в том числе:        
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 56341,74084 14085,43571 14085,43571
штатная численность всего единиц 29,31 29,31 29,31
из них:        
3.1. Адмиистративный персонал тыс. тенге 3302,256 825,564 825,564
штатная численность единиц 1 1 1
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 275188 275188 275188
3.2. Основной персонал - учителя тыс. тенге 39677,71884 9919,42971 9919,42971
штатная численность единиц 16,81 16,81 16,81
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 196697 196697 196697
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)
тыс. тенге 5797,548 1449,387 1449,387
штатная численность единиц 3 3 3
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 161043 161043 161043
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 7564,218 1891,055 1891,055
штатная численность единиц 8,5 8,5 8,5
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 74159 74159 74159
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 20000 2500 2500
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 1500 500 500
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге      
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге      
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 2500 624,99 624,99

/public/files/2021/10/14/141021_232500_enbekskaya-osh-01102021.xlsx

         
КГУ "Енбекская ОШ "
(наименование организации образования)
         
Периодичность: ежеквартально        
         
Среднее образование  ед. изм. 2021
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 43 43 43
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге      
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 68787 37508,5 37508,5
в том числе:        
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 44069 33051 33051
из них:        
3.1. Адмиистративный персонал тыс. тенге 2657 1992 1992
штатная численность единиц 1 1 1
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 221416 221416 221416
3.2. Основной персонал - учителя тыс. тенге 30872 23153 23153
штатная численность единиц 10,7 10,7 10,7
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 240436 240436 240436
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)
тыс. тенге 3337 2503 2503
штатная численность единиц 3 3 3
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 92711 92711 92711
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 7203 5403 5403
штатная численность единиц 8,5 8,5 8,5
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 70623 70623 70623
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 4736 3555 3555
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 398 297 297
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге 300 300 300
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге 19084 105,5 105,5
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 200 200 200

 

2021 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша  " Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі Еңбек аулының негізгі орта мектебі" КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері.

Кезеңділігі: тоқсан сайын

 

1. Еңбек аулының негізгі орта мектебінде оқитындардың орташа жылдық контингенті 43 адам

2. Мектеп  бойынша жоспарлы шығыстар барлығы  68787 мың теңгені құрайды, іс жүзінде аудан мектептері бойынша шығыстар  68787 мың теңге аударылды.

3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 44069 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 44069 мың теңге аударылды.

Оның ішінде:

3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 2657 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 2657 мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 1 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 221416 теңге.

3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 30872 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 30872 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 10,7 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 240436 теңгені құрайды.

3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 3337 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 3337 мың теңге аударылды. Штаттық саны 3 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 92711 теңгені құрайды.

3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 7203 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 7203 мың теңге аударылды. Қосалқы және Техникалық персоналдың штаттық саны 8,5 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 70623 теңгені құрайды.

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 4736 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 4736 мың теңге аударылды.

3. Мектеп бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 398 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 398 мың теңге аударылды.

4. Мектеп бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 300 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 300 мың теңге аударылды.

/public/files/2021/2/22/220221_132556_enbekskaya-osh.xlsx

Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "30"_декабря  2020 года
         
КГУ "Енбекская ОШ "
(наименование организации образования)
         
Периодичность: ежеквартально        
         
Среднее образование  ед. изм. 2020
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 43 43 43
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге      
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 44090,2 44090,2 44090,2
в том числе:        
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 38069 38069 38069
из них:        
3.1. Адмиистративный персонал тыс. тенге 2157 2157 2157
штатная численность единиц 1 1 1
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 179763 179763 179763
3.2. Основной персонал - учителя тыс. тенге 25372 25372 25372
штатная численность единиц 10,7 10,7 10,7
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 197605 197605 197605
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)
тыс. тенге 3337 3337 3337
штатная численность единиц 3 3 3
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 92711 92711 92711
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 7203 7203 7203
штатная численность единиц 8,5 8,5 8,5
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 70623 70623 70623
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 4016 4016 4016
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 1267 1267 1267
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге 218,1 218,1 218,1
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге 180,7 180,7 180,7
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 339,4 339,4 339,4
         

 

2020 жылғы 30 желтоқсандағы жағдай бойынша  " Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі Еңбек аулының негізгі орта мектебі" КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері.

Кезеңділігі: тоқсан сайын

 

1. Еңбек аулының негізгі орта мектебінде оқитындардың орташа жылдық контингенті 43 адам

2. Мектеп  бойынша жоспарлы шығыстар барлығы  44090,2 мың теңгені құрайды, іс жүзінде аудан мектептері бойынша шығыстар  44090,2 мың теңге аударылды.

3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 38069 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 38069 мың теңге аударылды.

Оның ішінде:

3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 2157 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 2157 мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 1 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 179763 теңге.

3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 25372 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 25372 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 10,7 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 197605 теңгені құрайды.

3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 3337 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 3337 мың теңге аударылды. Штаттық саны 3 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 92711 теңгені құрайды.

3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 7203 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 7203 мың теңге аударылды. Қосалқы және Техникалық персоналдың штаттық саны 8,5 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 70623 теңгені құрайды.

2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 4016 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 4016 мың теңге аударылды.

3. Мектеп бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 1267 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 1267 мың теңге аударылды.

4. Мектеп бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 218,1 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 218,1 мың теңге аударылды.

 

 

Основные показатели финансовой деятельности организации образования
по состоянию на "1"_ноября  2020 года
         
КГУ "Енбекская ОШ "
(наименование организации образования)
         
Периодичность: ежеквартально        
         
Среднее образование  ед. изм. 2020
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 43 43 43
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге      
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 44090,2 36865,2 36865,2
в том числе:        
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 38069 31724 31724
из них:        
3.1. Адмиистративный персонал тыс. тенге 2157 1797 1797
штатная численность единиц 1 1 1
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 179763 179763 179763
3.2. Основной персонал - учителя тыс. тенге 25372 21143 21143
штатная численность единиц 10,7 10,7 10,7
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 197605 197605 197605
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)
тыс. тенге 3337 2781 2781
штатная численность единиц 3 3 3
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 92711 92711 92711
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 7203 6003 6003
штатная численность единиц 8,5 8,5 8,5
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 70623 70623 70623
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 4016 3347 3347
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 1267 1056 1056
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге 218,1 218,1 218,1
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге 180,7 180,7 180,7
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 339,4 339,4 339,4

 

Основные показатели финансовой деятельности организации образования    
по состоянию на "1" апреля 2022 года    
             
КГУ "ОСШ села Енбек"    
(наименование организации образования)    
             
Периодичность: ежеквартально            
             
Среднее образование  ед. изм. 2022    
годовой план план на период факт    
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 51 51 51    
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге 1388,733922 371,675098 371,675098    
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 70825,43 18955,43 18955,43    
в том числе:            
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 61713,6 16678,4 16678,4    
штатная численность всего единиц 29,31 29,31 29,31    
из них:            
3.1. Адмиистративный персонал тыс. тенге 2860 715 715 2573,4 10293,6
штатная численность единиц 1 1 1    
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 238333 238333 238333 1858,4  
3.2. Основной персонал - учителя тыс. тенге 32560,4 9390,1 9390,1    
штатная численность единиц 16,81 16,81 16,81    
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 161413 161413 161413    
3.3. Прочий педагогический персонал
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)
тыс. тенге 9012 2253 2253    
штатная численность единиц 3 3 3    
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 250333 250333 250333    
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 17281,2 4320,3 4320,3    
штатная численность единиц 8,5 8,5 8,5    
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 169423 169423 169423    
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 7505,2 1876,3 1876,3    
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 773,3 283,33 283,33    
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге          
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге          
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 833,33 117,4 117,4    

 

/public/files/2022/5/28/280522_103652_ashy-byudghet-boyynsha-aparat.docx

Жаңартылған күні: 01.01.1970 06:00
Құрылған күні: 16.07.2023 12:19

Текст